Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο


 
Πρώτη μας προτεραιότητα,


η παραγωγή ελαιόλαδου εξαιρετικής
ποιότητας.
 
Βασίλισσά  μας,
 Ποικιλία Κορωνέικη,


 το ελαιόλαδό της, εξαιρετικό παρθένο,

υψηλής ποιότητας, χαμηλής οξύτητας.